Projekty UE

 

Wprowadzenie na rynek woj. swiętokrzyskiego innowacyjnych produktow poligraficznych” w ramach realizacji Projektu nr RPSW.02.05.00-26-0569/19, w ramach Dzialania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MSP" Osi Priorytetowej 2 "Konkurencyjna gospodarka"., Dofinansowanie projektu z UE: 170 000 zł